اینفوگرافیک : اینترنت در سال ۲۰۱۵

حجم و کیفیت فایل ها در اینترنت روز به روز در حال افزایش است به گونه ای که شاید تا چند سال آینده شنیدن واحد های حجمی چون “پتابایت” و “زتابایت” برایمان عادی باشد.این اینفوگرافیک نگاهی دارد به به افزایش ترافیک وب تا سال ۲۰۱۵٫

 

منبع +