چند گانگی زبانی، تبلیغات و مارکتینگ

images

زبان در روزگار ما دچار آلودگی است. ما ریشه کلماتی را که استفاده می کنیم نمی دانیم و در نتیجه، برداشت های گوناگونی از وا‍ژگان پدید می آید. اینکه ما برداشتی متفاوت از کلمه بکار رفته در یک متن یا در یک کلمه داشته باشیم، به این معناست که درک درستی از منظور مورد نظر گوینده یا نویسنده نخواهیم داشت. نتیجه این خواهد بود که انسان اقدام به شرح می کند. برداشت ها یکی نیست و مذاکره پدید می آید، درک ها  از یک کلمه صحیح نیست و تعاریف مختلف آنها بوجود می آیند، تعاریف متفاوتند و نگرش های تک بعدی و نه جامع بوجود می آیند و این همه، منجر به عدم درک جامع می شود.

علوم مختلف، در جایگاه های متفاوت و در زمان های مختلف بوجود آمده و شرح و توسعه پیدا کرده اند. تبلیغات و اقتصاد هم از همین دسته هستند. ما Economy را اقتصاد معنا کرده ایم و تلقی کارشناسان و فعالین آن هم وام دار صاحبان غیر فارسی زبان است. همینطور تبلیغات که ما آن را معادل Advertisement قرار داده ایم. اضافه کنیم Brand را که ما اوج اخلاط و اشتباه را در معنا کردن آن مشاهده می کنیم. واژگانی مانند علامت تجاری را معادل Branding  ذکر کرده ایم که از ماهیت Branding بسیار دور است.

Branding  در لغت، اتلاق به عمل سوزاندن یک حرف، علامت و یا هر چیز دیگری بر روی بدن حیوانات برای جلوگیری از مخلوط شدن گله ها می شود. به ابزاری که توسط آن، عمل Branding  را  انجام می دهند Brand  می گویند. حال که دانستیم ریشه تاریخی کلمه کجاست، به راحتی می توان حدس زد که چگونه عملی را در مباحث اقتصادی و تبلیغاتی Branding  می نامند. اضافه می کنیم که طبق شرح بالا، به راستی هیچ کلمه معادل، که نشان دهنده مفهوم آن در کاربرد اقتصادی عبارت Branding باشد در زبان فارسی نداریم.

با ذکر مطالب بالا، مهم و حیاتی است که شرکتهای فعال در زمینه تدوین استراتژی های تبلیغ و مارکت و از این دست، به بازتعریفی از مفاهیم اصلی کار خود پرداخته، و با درک علل تاریخی بکاری گیری یک کلمه، مفهوم دقیق آن را فرا بگیرند که این امر، از آلودگی زبانی جلوگیری، و در درک دریچه های ناشناخته، راهگشا خواهد بود.

نویسنده: حمید احمدی