چرا تبلیغات من کار نمی‌کند؟!

http://nanoenergysummit.org/sons-fucking-mothers-mpegs در دفتر یا مغازه خود نشسته‌اید‌، به صورتحساب هزینه‌ها نگاه می‌کنید. سکوت، تمام فضا را فراگرفته. منتظر زنگ تلفن یا ورود مشتری جهت فروش کالا یا ارائه خدمت به وی… ادامه نوشته ←

see